APRS

Тук имате достъп до някой екрстри в APRS мрежата !

За достъп до тях ще е необходимо да се регистрирате в страницата, моля ако използувате регистрация чрез Facebook във вашия профил отбележете вашия префикс !

APRS SSID  – препоръки как се определят SSID в APRS

АПАРАТУРА – поддържаща APRS 

APRS ПАРОЛА – тук може да генерирате парола за вашия префикс – само за лицензирани радиолюбители – одобряват се ръчно от администратора на сайта

APRS СЪОБЩЕНИЯ – изпращане на кратки съобщения до APRS станции – само за регистрирани радиолюбители в сайта