APRS Standart

Общи стандарти за APRS в IARU
Регион 1

Оргинален документ:

IARU Region 1

Този документ предлага общи стандарти за използването на автоматизирана система за отчитане на позициите (APRS ) в рамките на IARU, регион 1, за да се подобри APRS  комуникацията, надеждността и производителността на мрежата, както и предоставяне на общи правила за бъдещо развитие и подобрения, както и ръководство за образование и обучение .

APRS е разработена от WB4APR/Bob Bruninga в средата на 80-те години чрез модифициране на оригиналния Radio Packet AX.25 протокол, за да може APRS да функционира чрез излъчване на пакет – един към всички.

През годините протокола APRS бе доразвит, което позволява по-голяма функционалност, по-надеждни комуникации, както и значително подобряване на производителността на мрежата. Последното усилие е “New n-N Paradigm”, която е била извършена на територията на САЩ за да се премахнат редица неефективни настройки, което се отразява на цялостната надеждност на мрежата.

APRS днес се използва чрез HF, директна точкаточка, посредством цифрови ретранслатори APRS (Digipeaters) на VHF и UHF, дори чрез Любителски Радио сателити, всички с достъп до световната Интернет сървърна APRS мрежа  (APRSIS) чрез Интернет Gateways (IGATEs).

В Европа обаче, където APRS се появи няколко години по-късно, мрежата APRS обикновено е ненадеждна поради липса на последователност на потребителите и мрежовите настройки на национално, така и на регионално ниво. Някои държави са приели тяхната настройка, за да изпълнят изискванията на “New n-N Paradigm” (WIDEn-N), а други все още използват стара
настройка, а някои използват комбинация от двете известна днес като New EU Paradigm”
(TRACEn-N),
като някои от тях са склонни да приемат изцяло на така наречената “система на САЩ”.

Бърза проверка на пътя на APRS картата разкрива:

WIDEn-N:  Azores, Belgium (and old), Finland, Ireland, Italy (and old), Norway, Poland, Portuga, Bulgaria
TRACEn-N: Denmark, United Kingdown
Смесен Wn и Tn: Austria, France, Germany, Greece, The Netherlands, Spain, Sweden,Switzerland and Turkey
Следва да се отбележи, че APRS също е важно допълнение на любителската радиослужба за спешна (ARES) в някои от страните-членки.
Основни въпроси и препоръки
Разлики между New EU Paradigm” и “New n-N Paradigm”:
Технически, те са едни и същи, тъй като и двете се опитват да се отърват от всички утвърдени маршрути и да концентрират потребители и операции за една препоръка, която ще работи навсякъде. Освен това, те са идентични с това, че RELAY, TRACEn-N” работи точно като WIDE1-1,WIDEn-N”.
В New n-N Paradigm” на WIDE1-1″ е едно към едно синтаксис заместител RELAY” и “WIDEn-N” е едно към едно синтаксис заместител TRACEn-N”.
И двете се фокусирани върху опростяване на мрежата, както и опростяване на потребителските настройки, за да по-лесно обучение.
Но, ако вземем освен последното изречение:
1. Ако “RELAY,TRACEn-N” и “WIDE1-1,WIDEn-N” са идентични, то нарушава простотата, за да имаме и двете.
2. Освен това, WIDE1-1″ имат леко предимство в отстраняване на дублирането на пакети в системи, които използват Kantronics TNCs (това е основен проблем в САЩ).
3. Освен това, базирана в космоса (AMSAT) APRS системи не следва да се изисква да поддържат “WIDEn-N” над останалата част от света, и трябва да поддържат TRACEn-N” в цяла Европа.

4. И накрая, тъй като те са идентични, не е известно предимство при използването на “RELAY,TRACEn-N” с оглед на предходните три аргументи.

Подобрения от прилагане на Newn-N Paradigm“:


“WIDEn-N”
е новият общ единствен параметър за повторение на APRS пакети
“N” максимален брой Digipeater хоп е ограничен за намаляване QRM и подобряване на надеждността
Бившите параметри RELAY“, “WIDE“, “TRACE“, “TRACEn-N” и “SS” са остарели
SSN-N” (Стари мрежи членки или отделения)
се добавя за избрани нерутинни мрежи (напр. национални, областни или комунални мрежи и т.н.)
Синтаксис DIGI1, DIGI2, DIGI3все още може да се използва за специални точкадо-точка комуникации

Резултати след изпълнението на New n-N Paradigm”:

Възможност за проследяване на пакета се поддържа 100% (референтен на съдържанието на Digipeater параметър UITRACE)

Разширен контрол с разпространението и повторение на данни (брой на хоп, общонационална или местна дистрибуция (SSn-N”) в сравнение с целия свят)
Няма “пинг-понг” на пакети между Digipeaters (подобрено филтриране, по-малко QRM)
• Автоматично премахване на дубликати между Digipeaters (пакет ID релеброй)
• Брой Digipeater хоп сведени до минимум (максимум 3) ще намали драстично пакетни сблъсъци, задръстванията на честоти, по този начин подобрява надеждността на мрежата, без загуба на данни
Потребителите имат един уникален параметър за техния път на пакета, а именно “WIDEn-N

Една много важна промяна е действителното съдържание на Digipeater UITRACE параметър, което сега трябва да се чете “WIDE” срещу бившия TRACE”. Това гарантира, продължителна 100% проследяемост, на трансферните пакети чрез Digipeaters. За да разрешите SSn-N” , на UIFLOOD Digipeater параметър се използва (без проследяване, както и преди).

New n-N Paradigm” препоръчва следните настройки на пътя на пакета за отделните APRS станции:

1) Стационарни: WIDE2-2 или WIDE3-3 (2 или 3 хоп чрез)

2) Мобилни: WIDE1-1, WIDE2-2 (1 хоп, след това 2 хоп), или WIDE22 или WIDE3-3 (в зависимост от необходимото покритие)

С това, всеки индивидуален потребител на APRS само трябва да се съсредоточи върху WIDEn-N” за пътя на пакета, като замества всички бивши параметри Digipeater (RELAY“, “TRACE” и “WIDE”).

За преносните системи Digipeater (Sysop), трябва да се придържат към новите параметри което е от жизненоважно значение, тъй като няколко модификации може да се изискват за съществуващите Digipeaters. Това включва замяна на остарелите параметри, актуализиране на новите параметри, правилното местоположение и пътя за настройка, филтриране на прекалено голям брой от хоп, и правилно настроен пакет за време и т.н. А правилно настроени Digipeater е наложително, за успеха на локалната мрежа APRS, както и осигуряване на пълна съвместимост в световен мащаб със системата APRS и APRS интернет сървърите.

Допълнителни съображения

IGATEs

Стриктното и правилно конфигуриране и настройка на филтри (позивна групи, географски райони, гама и т.н.) се изисква за да не се наводнят местните RF честоти с нежелан APRS трафик. Уверете се, че местната общност е редовно описана, позволявайки надеждни двупосочни съобщения комуникации (напр. UI-View е Max digis за местния“).

Digipeaters

Капан за пакети е използването на повече от максимално допустимия брой от хоп, чрез прилагане на повикване за digi WIDE7-7, WIDE6-6, WIDEn -n, и т.н., което ще позволи създаването на един хоп и спиране на прекомерно дълъг маршрут. Това изискване ще намалее когато индивидуалните потребители на APRS се запознаят с правилните настройки.

Създаване на Digipeater маяци. Всеки Digipeater следва изцяло да информира близките на ползвателите за правилните настройки. Помислете местните изисквания за информация и правилният път и времето за всеки от фар. Местоположението обикновено се предава на всеки 30 минути от фиксирана станция. Включете PHG (Позиция, Височина и Gain) информация, като част от фар, който да позволи изчисляване на относителен кръг ALOHA. Освен това, включват вида на Digipeater (W3, W2, W1 и т.н.) и всеки SSNиндикатор в рамките на beacon текста.

 Fill-in  Digipeaters

Фиксирана или мобилна станция (по време на извънредни операции) може да създаде един-хоп (WIDE1-1) Digipeater (запълване) за покриване на радио пропастта между широк Digipeater пространство. Това е от значение само, когато площта не е в обхват на Digipeater Wide Area. Имайте предвид, че синтаксисът WIDE1-1″ е едно към едно подмяна на остарелия RELAY” параметър.

Мобилни и / или Тракери

Що се отнася до маяци, мобили (подвижни) станции обикновено предават за местоположение на всяка една или пет минути, в зависимост от скоростта и изискването за непрекъснати реални актуализации време позиция. Някои тракери имат вграден  Smart beaconing”, където фар интервалът се настройва автоматично в зависимост от скоростта, но това е по-скоро изключение, отколкото правило. Имайте предвид, че всички мрежови APRS участници трябва да бъдат с двупосочни системи. APRS е мрежа за споделяне на местна информация за да се улесни човек в човешките комуникации. В тази връзка, проследяващи устройства, които предават само APRS пакети данни следват да включват слушане или работната честота в тяхните маяци, така че оператор (както и всички останали оператори с APRS) да може да се счита за участник в мрежата, както и да бъде потърсен.

Използването на символи и SSID
Избор на подходящ символ се изисква за да се идентифицират лесно отделните станции на APRS картата (не забравяйте да използвате актуализирана версия на символната таблица). Използването на “правилнисимволи е задължително, особено при използване на APRS като част от ARES (Amateur Radio Services аварийно), тъй като това веднага ще покаже функцията на станцията на наличните карти в HQ (операции стаи и др.) Този документ е следователно и препоръка за използването на правилните символи, за подходящи дисплеи карта.
Използване на SSID
Въпреки, че в началото на 1990-те години имаше някои специфични SSID определения за сурови NMEA GPS данни, тези SSID вече не се изискват. Въпреки товаAPRSобщността счита че е полезно насърчаване на потребителите да използват някой определени SSID.
Най-често използваните са:
SSID Function
-6 Сателит или специални приложения
-7 TH-D7 или други мобилни приложения
-8 Лодки (Maritime Mobile)
-9 Станции предимно мобилни
-10 Интернет само приложения
-11 Балони
-14 Големи мулти-колесни камиони
Забележкa:
SSID -1 до -4 обикновено се използват, когато има повече пристанища / честоти на една и съща Digipeater или лична позивна.
A самостоятелен Digipeater не изисква SSID.
Препоръка:
Приемане на APRS New n-N Paradigm”, публикуван от WB4APR, за използване в IARU Регион 1, за да се гарантират в световен мащаб последователност по отношение на настройките на параметрите, подобряване на цялостната мрежа и APRS поток, както и осигуряване на обща база за бъдещи подобрения. Това също така гарантира, просто обучение на потребителите, както и съвместимост с всички APRS платформи.Чрез опростяване на мрежата да приемат само WIDEn-N”, и казва на потребителите да ограничат “N едо минимума, необходим за собственото си пространство, голямо подобрение в надеждността и производителност ще бъде постигнато в целия IARU, регион 1 с APRS системата.


Author: Kjetil Toresen / LA8KV
Превод: LZ4NY

Вашият коментар