APRS Софтуер

TrackOn_01

В този раздел ще ви представим някой от основните софтуери които се използват в APRS мрежите

За начало ще ви представим една приставка за Google Earth , след като инсталирате Google Earth сваляте и стартирате приставката APRS.KML

За да можете да свържете вашия компютър към APRS мрежата е необходим съответният софтуер и съответните настройки, а при желаете да свържете и вашата радиостанция е необходимо и съответното TNC (Terminal Node Controler), Модем или софтуер за декодиране/кодиране чрез звуковата карта наричан за кратко SOUNDMODEM.

APRS на ANDROID OS

Следващото описание важи за WINDOWS базирани системи:

Един от софтуерите които се използват за комуникация между радиостанция – чрез звуковата карта или с TNC е AGW-pe , работата на този софтуер и стартирането с APRS Digi / APRS Igate  ще бъде описана по подробно в секцията AGWPE.

                                                 ………. разделът е в разработка