APRS Тракери

APRS тракерите са мобилни устройства които се свързват между GPS и радиостанцията и модулират данните по AX25 APRS протокол а радиостанциите предават данните в глобалната APRS мрежа. Съществуват софтуерни тракери, и хардуерни тракери които ще бъдат описани в тази тема.

index

Тракерите може да бъдат няколко вида в зависимост от конструкцията им, с приемане и декодирене на данни или само излъчващи, с чист GPS пакет, APRS некомпресиран пакет или APRS MIC-E компресиран пакет има и  WX модули са свързване между метерологична станция и радио за предаване на метерологични (CWOP, DWOP) през APRS мрежата, през APRS мрежата може да бъдат предавани и телеметрични данни.

… в подстатий на тази страница ще бъдат описани различни тракери, очаквайте продължение…